Ako na neplatiča

Autor: Olívia Olivieri | 2.5.2008 o 10:14 | Karma článku: 13,96 | Prečítané:  11491x

Raz ráno sa Otecko zobudil a povedal si: „A nedám! Viac ani korunu! Aj tak to všetko tá fľandra pomíňa!" A nedal. Mesiac, dva, tretí mesiac v dobrej nálade poslal pár drobných... Mamička darmo čakala na výživné pre Dieťatko. Čakala mesiac, dva, na tretí prišla symbolická suma...a keďže jeden plat na živobytie bežne nestačí, požičala si od príbuzných, známych. Čo mala spraviť? Dieťatko bolo hladné, aj nejaké to oblečenie či topánky potrebovalo, také dieťa je náročnejšie na udržiavanie v prevádzke viac než stará škodovka

Mamička napísala Oteckovi list, že asi mu v návale povinností ušlo, že neposlal Dieťatku, čo mu podľa zákona aj podľa morálky patrí. Otecko zdvihol telefón, Mamičke jasnou a zrozumiteľnou šťavnatou rečou povedal, čo si myslí a ďalší mesiac poslal, koľko uznal za vhodné.

A čo čert nechcel, Mamička medzitým podala žiadosť o zvýšenie výživného, a mala tú drzosť, že žiadala zvýšenie výživného aj spätne, tri roky dozadu, lebo od posledného stanovenia výživného uplynula naozaj dosť dlhá doba a Dieťatko už bolo väčšie, viac zjedlo, začalo chodiť na krúžky...jednoducho, náklady na jeho prevádzku sa zvýšili. Súd prihliadol na skutočnosti uvedené v žiadosti a Mamičke vyhovel. Výživné zvýšil a rozdiel medzi pôvodným a zvýšeným výživným spätne tri roky dozadu (zročné výživné) povolil Oteckovi splácať spolu s bežným výživným v určenej výške.

Nahneval sa Otecko, odvolal sa, no vyšší súd mu jasne vyčíslil, koľko také dieťa potrebuje a spotrebuje a koľko Otecko prispeje denne, a tak Otecko obišiel so spenenou krvou a dlhým nosom. No vynašiel sa. Jednoducho neplatil, koľko mal, a bolo vystarané. Neskôr začal splácať zročné výživné, avšak v podstatne menších splátkach, ako určil súd. Dalo by sa povedať, že len tak symbolicky, kým by všetko splatil, Dieťatko by ho spravilo aj deduškom.

Mamička Dieťatku nemohla povedať, že dnes papať nedostane, ani že nepôjde na školský výlet, ani že bude celé leto chodiť v zimných topánkach, ani že to tričko od leta vynosí ešte aj ďalšie leto, veď holý pupok je moderný. Obrátila sa teda na sociálne oddelenie ÚPSVaR. Pani Sociálna jej poradila, aby si našla exekútora a podala trestné oznámenie.

Mamička teda hľadala exekútora, ochotného vymáhať podľa niekoho smiešnu, podľa nej však nezanedbateľnú čiastku dlžného výživného. Nikto to nechcel spraviť. Alebo nech najprv zaplatí. Mamička nechápala, prečo by mala platiť, veď pani Sociálna jej povedala, že výživné musí spraviť exekútor zadarmo a trovy si bude vymáhať od Povinného, teda od Otecka. A že nárok na náhradné výživné od štátu nemá, lebo Otecko výživné platí, aj keď nie v takej výške, v akej je stanovené, a Mamička zarába viac, ako je povolené. Po mnohých telefonátoch a návštevách rôznych exekútorov Mamička našla jedného, čo vzal najnižšiu zálohu a bol ochotný vymáhať dlžné výživné.

Exekútor napísal na súd, vyžiadal si povolenie na exekúciu, voči čomu sa Otecko odvolal a Mamička sa tešila, že sa rozhodol teda všetko napraviť, peniaze doplatiť a bude pokoj. Ale omyl! Súd odvolanie síce zamietol, no Exekútor nevedel Otecka vypátrať, lebo Sociálna poisťovňa poskytla údaj o zamestnaní starý, neplatný a tým to všetko skončilo. Exekútor vyhlásil, že Otecka nájsť nemôže a venoval sa lukratívnejším exekučným titulom.

No Mamička nesedela so založenými rukami a podala na Otecka trestné oznámenie za zanedbanie vyživovacej povinnosti. Vyšetrovateľ sa ozval rýchlo, spísal zápisnicu, upokojil Mamičku, že takéto veci sa riešia veľmi rýchlo, ide o skrátené vyšetrovanie, za pár mesiacov Mamička už bude mať pokoj a peniaze tiež. O pár mesiacov sa ozval iný vyšetrovateľ, spísal inú zápisnicu, už s o pár tisíc vyššími sumami a upokojil Mamičku, že takéto veci sa riešia rýchlo, že ide o skrátené vyšetrovanie, za pár mesiacov bude mať Mamička pokoj a peniaze tiež.

Zhruba po roku sa ozval Vyšetrovateľ znova, pozval Mamičku na spísanie ďalšej zápisnice a ....prečítajte si vyššie, nech to nepíšem toľkokrát. Medzitým sa z pár desiatok tisíc stalo viac párov desiatok tisíc. Otecko sem - tam poslal nejakú významnejšiu sumu, ktorá dlžnú čiastku o znížila, no peknú dovolenku by si Mamička s deťmi stále mohli za všetky vrátené peniaze užiť. Tak ako si užíval Otecko. Mimochodom, ten nezabudol Mamičku upozorniť, že od istého času jej prestane posielať aj to, čo posiela, nakoľko mu vznikla nová vyživovacia povinnosť, ľudskou rečou povedané - oženil sa a má decko.

Po triapol roku od podania trestného oznámenia prišla Mamičke pozvánka na súd. Mamička sa už videla ako Dieťatku splní jeho sen a pôjdu k moru, pôjdu síce autobusom, ale nevadí, Chorvátsko nie je až tak ďaleko, a Dieťatko si zaslúži, veď už niekoľko rokov nikde neboli, lebo bolo treba vrátiť požičané, a požičať si, aby bolo z čoho žiť. Vyplatí dlhy a aj na dovolenku ostane, nebude to síce hotel, ale apartmán bez stravy, no o to predsa nejde, ide o zážitky a morský vzduch, ktorý je pre astmatika balzamom na pľúca. Alebo môžu ísť do Tatier, cenovo to vyjde rovnako, a liečebný efekt tiež bude.

Tešila sa teda Mamička, ale nadarmo. Lebo Otecko bol síce povinný vyrovnať dlh, kým sa súd neodoberie na záverečnú poradu, no súd sa neodobral, ale dal Oteckovi ešte mesiac. Veru, chudák Otecko, mal málo času, aby naškrabal, požičal si, zohnal, čo mal platiť normálne. Mamičke sa to celé zdalo ako výsmech nielen jej, ale aj celému právnemu systému. Zvlášť keď Otecko súdu prezradil, že on si myslel, že je dlžný omnoho menej a to omnoho menej už splatil! Žeby Otecko nečítal zápisnice? Žeby bol rozsudok v marťančine? Žeby sa mu pokazila kalkulačka? Žeby maličká amnézia?

V každom prípade - odobratie sa súdu na záverečnú poradu je vytýčené, a ak Otecka nepostihne nejaká choroba alebo nestihne dáka nečakaná pliaga, ktorá by mu zabránila dostaviť sa v daný deň na pojednávanie, Mamička sa po rokoch konečne snáď dočká toho, čo jej, teda vlastne Dieťatku, prislúchalo podľa zákona.

Čo robiť v prípade neplatenia výživného?

Ako vidíme, treba sa v prvom rade zbaviť naivity z rýchleho vyriešenia situácie, v druhom rade sa treba obrniť trpezlivosťou a v treťom rade dúfať, že Povinný niekam nezmizne, bude dosiahnuteľný, nájditeľný atď.

Podajte trestné oznámenie.

Trestného činu zanedbania povinnej výživy sa dopustí ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživoavať alebo zaopatrovať iného."

Je dobré spísať, koľko a za aké obdobie Povinný dlhuje. Rozpísať jednotlivé mesiace, najlepšie do tabuľky, koľko mal uhradiť, koľko uhradil, koľko je dlh a spolu s trestným oznámením podať na prokuratúre. Ak si neviete rady so spísaním oznámenia, spíšu ho s vami aj priamo na prokuratúre. Naďalej si potom veďte evidenciu, odkladajte šeky, výpisy z účtov atď. Tie si potom vezmete so sebou, až vás zavolajú z polície a doložíte ich k zápisnici. Rovnako ich doložte exekútorovi.

Nájdite si exekútora.

Ak si povinný subjekt dobrovoľne nesplní svoju povinnosť, ktorá mu bola uložená vykonateľným rozhodnutím súdu, môže oprávnený subjekt podať návrh na vykonanie exekúcie..."

Možno bude rýchlejší ako orgány činné v trestnom konaní. A pozor! Podľa Exekučného poriadku,

§ 196

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.

§ 197

(1) Náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

(2) Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov.

(3) Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je štát, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.

Ak spĺňate tieto podmienky, môžete využiť inštitút Náhradné výživné,:

- povinný výživné neuhradil najmenej za tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno zabezpečiť výkonom rozhodnutia počas najmenej troch mesiacov. (Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške nezaplateného výživného)

- popritom príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2, 2-násobku sumy životného minima žiadateľa a súm životného minima fyzického osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Nezrozumiteľné? Preklad: Matka s dieťaťom: (5 130 + 2 340) x 2,2 = 16 434,- Sk. Túto sumu nemôže žiadateľ prekročiť, inak nemá nárok na náhradné výživné..

Ak máte nárok na náhradné výživné, podáte si písomnú žiadosť spolu s prílohami.

  1. právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola povinnej osobe určená povinnosť platiť oprávnenej osobe výživné, alebo osvedčenú kópiu rozhodnutia alebo dohody,
  2. potvrdenie exekútora/súdu, že žiadateľ sa návrhom na výkon rozhodnutia najmenej tri mesiace domáhal platenia výživného,
  3. potvrdenie školy o tom, že si oprávnená osoba riadne plní povinnú školskú dochádzku, alebo potvrdenie zariadenia, v ktorom sa oprávnená osoba pripravuje na budúce povolanie, o tom, že sa oprávnená osoba riadne pripravuje na budúce povolanie.
  4. potvrdenie o príjme žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.

A potom to už prenecháte sociálke. ÚPSVaR vám bude vyplácať výživné a obháňať Povinného.

Pripravte sa na beh na dlhé trate. A nevzdávajte sa!

Zdroje:

http://www.vop.gov.sk/files/File/Letaky/vyzivne.pdf

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&etype=1&eventid=348

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Útočí na novinárov, s jeho menom sa spája viac ako desať káuz. Kto je Kočner

Podnikateľa v stredu pre kauzu zmenky a daňové úniky zadržala polícia.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Ako som zariadil, že prestali predávať Zem a vek

Prečo by slušné firmy mali zaujať jasný postoj.

Stĺpček Jakuba Fila

Zadržali Kočnera. Hoci platí prezumpcia neviny, treba povedať konečne

K rozsudku je dlhá cesta.


Už ste čítali?